Vi är en komplett leverantör med ett brett utbud

Tjänster

Totalrivning

Vid en totalrivning tar vi ansvaret så att restprodukter sorteras och transporteras bort på effektivt och miljövänligt sätt.

Lättrivning

Med lättrivning menas rivning av lättare konstruktioner såsom installationer, gipsväggar etc. Detta sker oftast med handkraft och mindre maskiner och verktyg används såsom tigersåg, kofot etc. För att upprätthålla en god arbetsmiljö används luftrenare och evakueringsfläktar

Sanering

Sanering betyder i grund och botten rengöring, en grundlig sådan. Inom byggbranschen avser man oftast avgiftning eller bortrensning av farliga eller giftiga ämnen när man pratar om sanering. 

 

Marksanering

Att utföra en marksanering i ett förorenat område kräver stor kunskap och erfarenhet. Misstänker du att mark är kontaminerad och behöver saneras? Hör i så fall av dig till oss – vi kan marksanering!

Håltagning

Betonghåltagarna utför alla typer av borrning och håltagning i betong med kärnborrning, vajersågning och klingsågning. Vår stora erfarenhet och mångsidighet gör oss till ditt självklara val när det kommer till betonghåltagning.

Schaktning

Schaktning är ett förberedande markarbete där man formar jorden för att få en plan yta att bygga på. Schaktning är ett precisionsarbete och kräver därför noggrannhet och kunskap. Tack vare vår kompetens kan vi effektivt utföra schaktning utan att tumma på kvalitén.

Transport

Vi tranporterar bort vårt egna avfall.
Vi säkerställer att rätt fraktion hamnar på rätt avfallsanläggning.
Vi kan erbjuda uthyrning av olika containers.

Återbruk & återvinning

Vi är delaktiga i en del statliga-kommunala samt privata projekt/processer som syftar till att Återbruka material som skall rivas eller demonteras. Detsamma gäller Återvinning av material som kan producera nya material produkter.

Rulla till toppen